Làm thế nào để bắt đầu mining Callisto SOLO

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu17.17G cho GPU
solo-clo.2miners.com:3131
Hoạt động
68.71G cho Nicehash
solo-clo.2miners.com:3333
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể tải xuống ví với blockchain hoàn chỉnh: Callisto chính thức, sử dụng ví trực tuyến MyEtherWallet hoặc tạo một địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ Bitfinex.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên T-Rex hoặc là GMiner.
For AMD GPU's we recommend lolMiner hoặc là GMiner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 0x004730417CD2B1D19f6bE2679906dEd4fA8A64e2
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác lolMiner:

lolMiner.exe --algo ETHASH --pool solo-clo.2miners.com:3131 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo ethash --server solo-clo.2miners.com:3131 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác T-Rex:

t-rex.exe -a ethash -o stratum+tcp://solo-clo.2miners.com:3131 -u YOUR_WALLET_ADDRESS -w RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Team Red Miner:

teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://solo-clo.2miners.com:3131 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác NBminer:

nbminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://solo-clo.2miners.com:3131 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Bminer:

bminer.exe -uri ethproxy://YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID@solo-clo.2miners.com:3131
pause

Cài đặt ASIC

Pool này hoạt động với ASIC Miners.

Cài đặt cho Antminer E9, Antminer E9 Pro, Innosilicon A10 Pro:

URL: stratum+tcp://solo-clo.2miners.com:3131
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 0x004730417CD2B1D19f6bE2679906dEd4fA8A64e2

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners SOLO CLO
Type: Dagger-Hashimoto (Ethash)
Pool Host: solo-clo.2miners.com:3131
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners SOLO CLO
Algorithm: DaggerHashimoto
Stratum hostname or IP: solo-clo.2miners.com
Port: 3333
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu17.17G
solo-clo.2miners.com:13131
Hoạt động
68.71G
solo-clo.2miners.com:13333
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ