คำถามง่าย ๆ

โปรดไปที่ส่วน ความช่วยเหลือ เป็นไปได้ที่จะขุดแม้ว่าคุณจะไม่มีริกขุดก็ตาม
ใช่. เราตรวจสอบและใช้ Miningrigrentals.com and Nicehash.com ด้วยตัวเราเองเสมอ
ตั้งแต่คุณเริ่มต้นขุดอัตราความเร็วจะเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย โปรดรอ พูลจะกำหนดอัตราความเร็วของคุณโดยขึ้นอยู่กับจำนวนส่วนแบ่งที่ส่งมาจากริกขุด (คนงาน) ของคุณ ค่านี้อาจแตกต่างเล็กน้อยจากอัตราความเร็วที่ถูกรายงาน (ในซอฟต์แวร์ขุดของคุณ)
PPLNS เป็นพูลกลุ่ม นักขุดทำงานร่วมกันเพื่อหาบล็อก เมื่อพบบล็อกพวกเขาแบ่งรางวัลบล็อคตามอัตราความเร็วของพวกเขา ที่พูลขุด SOLO นักขุดแต่ละคนทำงานคนเดียว อย่างไรก็ตามถ้าเขาค้นพบบล็อกเขาจะได้รับรางวัลทั้งบล็อกด้วยตัวเอง

คำถามยาก

ข้อมูลการทำธุรกรรมจะถูกบันทึกในบล็อค การทำธุรกรรมใหม่เป็นกระบวนการของคนงานเข้าสู่บล็อกใหม่ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในตอนท้ายของบล็อกเชน
ที่พูลขุด SOLO นักขุดที่พบบล็อกจะได้รับรางวัลบล็อกทั้งหมด
มันขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วและความยากของเครือข่ายของคุณ
การขุดเหมืองคือความน่าจะเป็นในตัวมันเอง: ถ้าคุณค้นพบบล็อกก่อนค่าเฉลี่ยทางสถิติที่คุณควรพบถือว่าคุณโชคดี หากมันกินเวลานานกว่านั้นถือว่าคุณโชคไม่ดี ในพูลที่สมบูรณ์แบบคุณจะค้นพบเมื่อมีค่าโชค 100% น้อยกว่า 100% หมายถึงพูลให้โชค มากกว่า 100% หมายถึงพูลไม่ให้โชค
ส่วนแบ่งเป็นความเร็วที่มีผลใช้งานสำหรับบล็อก ส่วนแบ่งถูกส่งมาจากริกของคุณไปสู่พูลเพื่อพิสูจน์การทำงานของพวกมัน ตรวจสอบ บทความนี้
2Miners ให้นักขุดแต่ละคนมีความยากแบบคงที่ซึ่งส่วนแบ่งได้รับการส่ง ดูบทความนี้

พื้นฐานความรู้

Payouts are processed automatically every 2 hours. To get the payout you need to reach the minimum amount: 0.05 for Ethereum, 0.1 coins for other Dagger Hashimoto, 0.01 coins for Equihash algorithm etc. The minimum payout value is shown on the main page of each pool. Here is an example for Ethereum:

mceclip0.png

It is not possible to change the payment threshold at the moment.

Any rewards accumulated by a given cryptocurrency address may only be paid to that particular address. Wallet balances could not be merged.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Since you start to mine your hashrate grows gradually. Please wait. The pool determines your hashrate based on the amount of shares sent by your mining rigs (workers). This value could be a little bit different from reported hashrate (in your mining software).

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Choose Pool by default.

Go Solo only if you have enough hashpower and know how does Solo works.

How the Mining Pool Works: PPLNS vs. SOLO

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

2Miners pool uses fair reward system "Pay Per Last N Shares" - PPLNS. This system is used to prevent "pool hopping". Pool checks how many shares you've sent from the last N shares of the pool and makes the payouts based on that value. N value is different for different pools:

Grin - last 60000 shares

Ethereum, Callisto, Beam, Nervos CKB - last 50000 shares

Zcash, Zencash, Zelcash, BitcoinZ, Bitcoin Gold, Zclassic, Monero, Zcoin, Aeternity, Ravencoin  - last 20000 shares

Ethereum Classic, Expanse, Metaverse ETP, Pirl - last 12000 shares

Share rate of the miner is shown on the statistics page as well as the approximate reward of the miner if pool finds block right now. This reward is just an estimated value. The found block could include some transactions and cost more. On the other hand the block could be Uncle or Orphan.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Ethereum network, as well as other Ethash coins, has the uncle and orphan blocks.

An uncle is a block that is not on the longest chain. Ethereum incentivizes miners to include a list of uncles when they mine a block to decreases centralization incentive and increase the security of the chain by augmenting the amount of work on the main chain by that done in the uncles (so no work, or at least much less work, is wasted on stale blocks).

An uncle block has a significantly lower reward than a normal block. Uncle's reward is marked by grey colour on the blocks list (green for normal blocks).

 

An orphan is a rejected block. Most often it appears when another pool finds the same block solution some small amount of time (a couple of ms) faster than our pool.

An orphan block has no reward at all. In front of the block on the block list "Rejected" is written.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Every block found by the pool needs to be confirmed before the pool is rewarded. That means a certain amount of blocks should pass after this block.

Please check the "Blocks" section of the pool to check how many blocks are required for a particular coin. For example for Bitcoin Gold 100 blocks are required. 10 minutes per each block on average = 20 hours are required so the balance transfers from Unconfirmed to Unpaid.

Block confirmation requires different time for each of the coins.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Secure Sockets Layer (SSL) connection is available at 2Miners pools.
In order to find the SSL port go to the bottom of "How to Start" page of the coin you mine.

For example for Ethereum (ETH):
https://eth.2miners.com/en/help

 

Please note that the mining software settings could be different.

PhoenixMiner (All Ethash coins)

Add ssl:// before the host name for SSL pool for example
PhoenixMiner.exe -coin eth -pool ssl://eth.2miners.com:12020 -wal YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Claymore's (All Ethash coins)

Add ssl:// before the host name for SSL pool for example
EthDcrMiner64.exe -epool ssl://eth.2miners.com:12020 -eworker RIG_ID -ewal YOUR_ADDRESS -epsw x

Ethminer (All Ethash coins)

Add stratum1+tls:// before the host name for SSL pool for example
ethminer.exe --farm-recheck 2000 -U -P stratum1+tls://YOUR_ADDRESS.RIG_ID@eth.2miners.com:12020

Gminer (AE, GRIN, BTG, BTCZ, ZEL)

Add --ssl 1 parameter for example
miner.exe --algo aeternity --server ae.2miners.com --port 14040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --ssl 1

T-Rex (RVN, XZC)

Add stratum+ssl:// before the host name for SSL pool for example
t-rex.exe -a x16r -o stratum+ssl://rvn.2miners.com:16060 -u YOUR_ADDRESS.RIG_ID -p c=RVN

XMR-Stak (Monero)

Use "use_tls": true parameter for example
{
"pool_list": [
{
"pool_address": "xmr.2miners.com:12222",
"wallet_address": "YOUR_ADDRESS",
"rig_id": "RIG_ID",
"pool_password": "x",
"use_nicehash": false,
"use_tls": true,
"tls_fingerprint": "",
"pool_weight": 1
}
],
"currency": "monero"
}

 

If you don't know what is SSL connection and how to set it up, use the standard settings.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

There are many ways to estimate your potential reward.

The best calculator for Pool and Solo mining is https://2cryptocalc.com/

You could use other profitability calculators as well:
https://whattomine.com/ or https://crypt0.zone/calculator

However, there is another strategy. You could go to "Miners online" page at the pool of your choice and find the miner with the hashrate which is similar to yours. Look through his statistics to get the idea how much could you mine in 1 hour/12 hours/1 day/1 week/1 month. This method works if only you select the miner who was online for the period of time you are looking for.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Every coin has an official wallet with complete blockchain. It could take a lot of disc space on your computer.

You could also use a wallet address generated on a crypto exchange. 2Miners works fine with that. 

Every coin has a help page "How to start" -> usually it has a link to an official wallet and/or crypto exchange that supports this coin.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Yes. You could mine to an exchange wallet. Doesn't matter what they say. 2Miners work fine with exchange wallet addresses. 

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

The minimum payout is shown on the main page of every coin's pool.

For Ethereum the minimum payout is 0.05 ETH, for other Dagger Hashimoto coins it is 0.1 and 0.01 for Equihash coins.

It is not possible to change the payment threshold at the moment. However, don't worry we pay the tx fees ourselves for all the coins except Monero and Grin.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Yes. Everything is fine. Don't worry.

Mining is probabilistic in nature: if you find a block earlier than you statistically should on average you are lucky if it takes longer, you are unlucky. In a perfect World, you would find a block on 100% luck value. Less then 100% means pool was lucky. More then 100% means pool was unlucky.

We have seen 600%, 800% or even 1500% luck. That could happen and nothing we could do.

We highly recommend you reading this article Solo Mining Pools – Gambling for the 21st Century which describes what is luck in details.

Mining for 5 (some) hours. No reward received.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Usually, you just need to wait for some time.

Sometimes you see that the payment has been proceeded by the pool but your wallet is empty. First of all please check the blockchain of the coin you mine. Do you see the payment on the blockchain? If yes -> just wait for some time. It takes some minutes (or even hours) for your wallet software to get the required amount of transaction confirmations. Especially if you mine to the exchange wallet.

Every coin has a different blockchain explorer. However Tx ID of the payment is usually clickable.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

 

Bat file is needed to provide your wallet address, rig ID, other settings to the mining software. Every mining software has a different structure of this file.

We provide the example of the bat file for every coin at the help section "How to start".

Usually, all you need to do to start mining is -> download recommended software and make the bat file substituting the wallet address and rig id in our bat file example.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

The pool determines your hashrate based on the amount of shares sent by your mining rigs (workers). This value could be a different from reported hashrate (in the mining software).

We've noticed that some miner use a special proxy server that filters out low difficulty shares, only submitting shares that solve the block. This will show up as the miner with the low hashrate finding many blocks. We do not know why exactly do the miners use the proxy servers: maybe they want just to reduce their internet traffic.

If we find miner using proxy server we add a special "Proxy Detected" tag on his statistics page.

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

This is the basic setup for Ethereum mining pool. You could easily set up any other Dagger Hashimoto (Ethash) pool just changing the host:port address. You could find these settings in the help section of every pool.

URL: eth.2miners.com:2020

Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Password: x

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

This is the basic setup for Ethereum mining pool. You could easily set up any other Dagger Hashimoto (Ethash) pool just changing the host:port address. You could find these settings in the help section of every pool.

URL: stratum1+tcp://eth.2miners.com:2020

Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Password: x

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

This is the basic setup for ZCash mining pool. You could easily set up any other Equihash pool just changing the host:port address. You could find it in the help section of every pool.

Antminer Z11

URL: zec.2miners.com:1111

Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Password: x

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

This is the basic setup for ZCash mining pool. You could easily set up any other Equihash pool just changing the host:port address. Please use the port with the high share difficulty for Antminer Z9 and low share difficulty for Antminer Z9 Mini. You could find it in the help section of every pool.

Antminer Z9

URL: zec.2miners.com:1111

Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Password: x

 

Antminer Z9 Mini

URL: zec.2miners.com:1010

Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Password: x

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

This is the basic setup for ZCash mining pool. You could easily set up any other Equihash pool just changing the host:port address. Please use always the port with the high share difficulty. You could find it in the help section of every pool.

URL: stratum1+tcp://zec.2miners.com:1111

Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Password: x

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Awesome Miner is very popular Windows application for managing and monitoring cryptocurrency mining. The setup is very easy, please follow these steps:

1. Download and install Awesome Miner
2. Go to 2Miners page to add the pools in Awesome Miner
3. Enter the coin specific wallet address

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Equihash 144.5

This is the basic setup for Bitcoin Gold mining pool. You could easily set up any other Equihash 144.5 pool just changing the host:port address.

miner.exe --algo 144_5 --pers BgoldPoW --server btg.2miners.com --port 4040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x

 

Aeternity

miner.exe --algo aeternity --server ae.2miners.com --port 4040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID

 

Grin

miner.exe --algo grin29 --server grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

 

  1. Download and install the latest version of the software
  2. Select the coin you want to mine
  3. Choose the 2Miners pool and the location which is nearest to you
  4. Enter your wallet address
  5. Enter password: x
  6. Save and Start the mining

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Equihash

This is the basic setup for ZCash mining pool. You could easily set up any other Equihash pool just changing the host:port address.

bminer -uri stratum://YOUR_ADDRESS.RIG_ID@zec.2miners.com:1010

 

Equihash 144.5

This is the basic setup for Bitcoin Gold mining pool. You could easily set up any other Equihash 144.5 pool just changing the host:port address.

bminer -uri zhash://YOUR_ADDRESS.RIG_ID@btg.2miners.com:4040

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

This is the basic setup for ZCash mining pool. You could easily set up any other Equihash pool just changing the host:port address.

zm --server zec.2miners.com --port 1010 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

This is the basic setup for Ethereum mining pool. You could easily set up any other Dagger Hashimoto pool just changing the host:port address.

ethminer.exe --farm-recheck 2000 -U -P stratum1+tcp://YOUR_ADDRESS.RIG_ID@eth.2miners.com:2020

Old version:

ethminer.exe --farm-recheck 2000 -HWMON -U -SP 1 -S eth.2miners.com:2020 -O %EthAddr%.%Rig%

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

EthOS is very popular mining distro. Please find the basic set up for the most important pools. You could easily set up any other pool just changing the host:port address. Please go to "How to start" section of the pool if you are not sure which miner you need to use.

Equihash EWBF:

globalminer ewbf-zcash
maxgputemp 85
stratumproxy enabled
proxywallet t1XBWon9cWbLvsKjRGpUG8qHX2dYqGMnLD8
proxypool1 hush.2miners.com:7070
proxypool2 hush.2miners.com:7070

Equihash DSTM:

globalminer dstm-zcash
maxgputemp 85
stratumproxy enabled
proxywallet t1XBWon9cWbLvsKjRGpUG8qHX2dYqGMnLD8
proxypool1 hush.2miners.com:7070
proxypool2 hush.2miners.com:7070

Dagger Hashimoto Ethminer:

Starting from 1.3.2 version of EthOS please add "stratum1+tcp://" in front of the pool and change "stratumproxy enabled" to "stratumproxy miner".

globalminer ethminer
maxgputemp 85
stratumproxy enabled
proxywallet 0xed82b7359dc303d24dd3e1843ebbfaacbd37d279
proxypool1 etc.2miners.com:1010
proxypool2 etc.2miners.com:1010
flags --cl-global-work 8192 --farm-recheck 200

Dagger Hashimoto Claymore's:

globalminer claymore
maxgputemp 85
stratumproxy enabled
proxywallet 0xed82b7359dc303d24dd3e1843ebbfaacbd37d279
proxypool1 etc.2miners.com:1010
proxypool2 etc.2miners.com:1010

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Equihash 144.5

This is the basic setup for Bitcoin Gold mining pool. You could easily set up any other Equihash 144.5 pool just changing the host:port address.

funakoshiMiner.exe --algo 144_5 --pers BgoldPoW --server btg.2miners.com --port 4040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Minerstat is professional mining management and monitoring platform, which supports mining on all 2Miners pools. Using this link to register, minerstat will load all of 2Miners pools to your address editor, so all you need to do is add your wallets to the address editor and then select the pool and newly added wallet by clicking on the tag in the worker's config. To set up profit switch, check our blog post.

ZEC (ewbf): --server (POOL:ZEC) --user (WALLET:ZEC).(WORKER) --pass x --port 1010 --pec 1

ETH (claymore): -epool (POOL:ETH) -ewal (WALLET:ETH) -epsw x -eworker (WORKER)

PIRL(claymore): -epool (POOL:PIRL) -ewal (WALLET:PIRL) -eworker (WORKER) -epsw x -allpools 1

HUSH (ewbf): --server (POOL:HUSH) --user (WALLET:HUSH).(WORKER) --pass x --port 7070

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/

Equihash 144.5

This is the basic setup for Bitcoin Gold mining pool. You could easily set up any other Equihash 144.5 pool just changing the host:port address.

miniZ.exe --url YOUR_ADDRESS.RIG_ID@btg.2miners.com:4040 --log --gpu-line --extra

 

2Miners mining pools: https://2miners.com/

2Masternodes masternode shares and hosting: https://2masternodes.com/